"Uit de Politieke donderdag, 10 januari 2019"

De eerste raadbijeenkomst van 2019 bracht een volle agenda mee!

De eerste raadbijeenkomst van 2019 bracht een volle agenda mee!

Zo presenteerde onze wethouder Bart Bikkers de Kadernota Sport en Bewegen. Eerder sprak hij hierover in het Groot Vlaardingen"Sport en bewegen wordt steeds vaker ingezet voor niet aan sport gerelateerde doelen, zoals integratie, eenzaamheids- en armoedebestrijding".

Met deze Kadernota wordt ingezet op samenwerking met en tussen inwoners, sporters en verenigingen op het gebied van sport en bewegen!

Daarnaast heeft de gemeenteraad kennis gemaakt met de Economische Adviesraad Vlaardingen. Deze raad kan advies geven aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. De VVD VD pleit ervoor om als gemeenteraad ook over de Visie Marathonweg en de Stadsvisie met de Adviesraad van gedachten te wisselen. 

Vervolgens is het nieuwe 'Verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan' behandeld. Dit plan heeft gevolgen op de opbouw van de rioolheffing in Vlaardingen. Hier heeft de fractie vragen over gesteld. De Vlaardingse VVD wil daarnaast meer inzicht in het investeringsprogramma (een planning voor het aanpakken van riolering) en het betrekken van inwoners en bedrijven bij het opstellen van een nieuwe hemelwaterverordening.