motie glasvezel

VVD-motie (30-3-2017) aanleg van/aansluiting op glasvezel in heel Vlaardingen krijgt vervolg! 


De VVD heeft een motie ingediend met verzoek aan het College de kosten in kaart te brengen die de gemeente moet dragen als overgegaan wordt tot aanleg van/aansluiting op glasvezel in onze stad.

Een enkele naïeveling, waaronder de portefeuillehouder, dacht dat de VVD hiermee verzocht de kosten van de aanleg/aansluiting volledig voor rekening van de gemeente te nemen.

Onzin natuurlijk.

Alsof de VVD de aanleg van glasvezel als een kerntaak van de gemeente beschouwt.
Onze collega’s weten toch wel beter!?

Nee, het gaat er natuurlijk om dat vele Vlaardingers klagen over het gemis van snel internet.
Gratis wifi in de binnenstad levert niks op. Dat is inmiddels wel bewezen.

Snel internet zal wèl voor ondernemers en bewoners van toegevoegde waarde zijn.

Behalve op een enkele plek, een bedrijventerrein en een nieuwbouwlocatie, ontberen ondernemers en bewoners deze faciliteit. En dat terwijl in talloze gemeenten, waaronder buurgemeente Schiedam, de inwoners al lang een eigen keuze kunnen maken tussen internet en snel internet middels glasvezel. Een keuzefaciliteit die in hoge mate op prijs wordt gesteld.

Het zijn uiteraard de marktpartijen die de aanleg voor hun rekening nemen.

Maar de VVD is wel zo realistisch dat er altijd kosten voor de gemeente zullen zijn.

Ook als is het maar alleen ambtelijke inzet betreft. Ook die is niet gratis!

Om stagnatie te voorkomen zodra een marktpartij zich meldt heeft de VVD op voorhand het College verzocht de gemeentelijke kosten alvast in kaart te brengen.

Dat benodigde budget kan dan reeds gereserveerd worden.

Regeren is immers vooruitzien. 

De VVD zal bij de Voorjaarsnota in ieder geval terugkomen op glasvezel.

Wij zijn benieuwd of het College zo assertief is om behalve de gemeentelijke kosten in kaart te brengen ook ondertussen marktpartijen enthousiasmeert om ook in Vlaardingen de inwoners de gelegenheid te bieden aan te sluiten op glasvezel.

Een faciliteit die Vlaardingen verdient en op dit gebied dan ook eindelijk op gelijke hoogte zal brengen met onze buurgemeenten. 

Wij roepen daarnaast de Vlaardingers en ondernemers op óók massaal aan de marktpartijen te laten weten graag te worden gefaciliteerd met aansluiting op glasvezel!