Bouwplannen Muskuskruid

Burgerparticipatie bewezen wassen neus in Vlaardingen

De VVD ondersteunt graag goede en mooie bouwplannen die binnen de gemeente Vlaardingen in het kader van Actieplan Wonen een bijdrage leveren aan het in balans brengen van de Vlaardingse woningvoorraad.

In dit geval heeft het College gekozen voor een locatie aan het Muskuskruid waar om te kunnen bouwen het bestemmingsplan zal moeten worden aangepast.

Los van het feit of deze gekozen locatie wel een goede keuze is, omdat de gekozen locatie momenteel een rustige kindvriendelijke en groene wijk in de gemeente Vlaardingen betreft, dient zeker de juiste procedures op transparante wijze en in de juiste volgorde te worden toegepast.

Zeker bij deze locatie, omdat te verwachten was dat daar het voorgenomen bouwplan op z’n minst voor (grote) onrust zou zorgen.

Het is JUIST dan natuurlijk van het grootste belang bij de omwonenden draagvlak te creëren.

Dat kost tijd en vooral open staan voor eventuele bezwaren.

Een zorgvuldig traject, goede communicatie EN voorlichting is in dit soort zaken dan ook van het grootste belang.

Hoewel er een aparte portefeuillehouder is voor burgerparticipatie is het ook met dit project het College weer gelukt alle omwonenden in de gordijnen te jagen.

Deze keer was het voornemen van het College om het project goed te laten keuren door de gemeenteraad op 23 mei a.s.

En vervolgens op 24 mei de bewoners middels een informatieavond te informeren.

Dat is geen burgerparticipatie.

Dat is geen code oranje.

Dat is van bovenaf opleggen van besluiten zonder de inwoners/betrokkenen ook maar enigszins te betrekken bij voorgenomen plannen.

Een werkwijze die de VVD uiteraard afwijst.

Mede dankzij de actie die door omwonenden is gevoerd en het inspreken tijdens het sprekersplein kon de portefeuillehouder niet anders dan het voorstel intrekken en afvoeren van de agenda.

De VVD heeft vaker laten weten dat burgerparticipatie in Vlaardingen slechts met de mond wordt belijd maar niet wordt uitgevoerd als het even niet uitkomt.

Dit helpt in geen geval om “het geloof” in de politiek te verbeteren!

 

Vera Kalf-Müller

fractievoorzitter VVD