Burgerparticipatie in Vlaardingen volledig door het ijs gezakt.

De gevolgen van het halfbakken en uitermate onzorgvuldige beleid komt (m.u.v. de VVD) hard aan bij de politieke partijen. Allen worden genadeloos geconfronteerd met het gegeven dat theorie en praktijk bij burgerparticipatie in het geheel niet overeenkomen.


Burgerparticipatie in Vlaardingen volledig door het ijs gezakt.

Met uitzondering van de VVD is de Gemeenteraad van Vlaardingen hard wakker geschud.

De  uitvoering van de Burgerparticipatie wordt in Vlaardingen inderdaad slechts met de mond belijd maar niet in daden!

De bewoners rond het plan “bungalows bij Muskuskruid” hebben dit, met feiten, feilloos bloot gelegd. 

Chapeau!

 

Waar het College de mond vol heeft over:

“. . . burgers veel en veel meer inspraak moeten hebben . . . .

. . . .zij immers de experts van onze stad zijn . . . .

. . . .de tijd voorbij is dat van bovenaf besluiten worden genomen ….”

is kristalhelder geworden dat de burgers totaal niet serieus worden genomen.

De gevolgen van het halfbakken en uitermate onzorgvuldige beleid komt m.u.v. de VVD hard aan bij de politieke partijen.

Allen worden genadeloos geconfronteerd met het gegeven dat theorie en praktijk bij burgerparticipatie in het geheel niet overeenkomen.


De VVD vecht al jaren voor een zorgvuldige uitvoering van de Burgerparticipatie in plaats van slechts roepen dat burgers inspraak hebben, zonder daar de bandbreedte, procedures, niveau van inspraak enz. aan vast te koppelen.

Het moment van informeren van belanghebbenden over voorgenomen projecten maakt hiervan een essentieel onderdeel uit.

Keer op keer is de VVD weg gezet als procedurepartij.

Het bewijs is nu onomstotelijk : Slechte of geen procedures jagen inwoners van Vlaardingen (terecht) in de gordijnen en creëert volop tegenstand in plaats van draagvlak.

 

Het Collegevoornemen tot bouw van 5 bungalows aan Muskuskruid verdwijnt in de papierversnipperaar.

Tenminste . . . .daar is nog wel een Raadsbesluit voor nodig.

 

De VVD heeft gek genoeg nadrukkelijk moeten pleiten voor behandeling in de Raad.

De commissiewoordvoerders stelden voor het onderwerp gewoon van de agenda te halen.

Maar dat is natuurlijk onvoldoende! Want dan is er geen officieel besluit.

Na veel aandringen kreeg de VVD de handen op elkaar om de voorgenomen bouw van de bungalows gewoon te agenderen en daarmede met een Raadsbesluit het College te laten weten de voorgenomen bouw van 5 bungalows aan het Muskuskruid af te wijzen!

Wordt vervolgd tijdens e.v. Raadsvergadering (22 juni 2017) 

Vera Kalf-Müller
fractievoorzitter VVD