Afspraken afsluiting Westhavenkade nakomen

Via de media wordt onze fractie opmerkzaam gemaakt op het feit dat de afspraken rond de poller Westhavenkade niet correct zouden worden uitgevoerd.

http://www.vlaardingen24.nl/nieuws/nieuws/moetereersteenkelneraangeredenworden/17761

Hoewel het onze fractie bekend is dat er nog steeds tegenstanders zijn van het periodiek afsluiten van de Westhavenkade gedurende enkele uren van de dag in de zomerperiode is een dergelijk besluit wel genomen.

De risico's waarvan melding wordt gemaakt in het artikel zijn evident.

Onze fractie heeft dan ook de navolgende vraag:

Kan het College garanderen dat de afspraken rond de afsluiting van de Westhavenkade gedurende de zomerperiode tijdens de vastgestelde uren vanaf heden gegarandeerd is?
Zo nee, waarom niet? 

Om de betrokken ondernemers niet te lang in het ongewisse te laten stelt onze fractie het bijzonder op prijs, liefst per omgaande, uw antwoord/toezegging te ontvangen.

Vera Kalf-Müller
fractievoorzitter VVD