Werken loont niet?

© coalitie

Jeugd armoedebestrijding

Werken loont niet in Vlaardingen!

Armoedeval bij gezinnen die vanuit de bijstand gaan werken (tot 120%) wordt in Vlaardingen, als het aan het College ligt, weer nieuw leven in geblazen.

 

In Vlaardingen zijn er altijd veel toeslag-regelingen geweest rond armoede. Met veel moeite is die kerstboom de laatste jaren met al zijn toeslagen en financiële voordeeltjes afgetuigd.
Niet werken (in de bijstand zitten/tot 120%) werd namelijk beter beloond dan wanneer men aan het werk ging.  Gelukkig was (bijna) iedereen van mening dat zoiets niet de bedoeling kan zijn van sociale maatregelen.

 

Dat het beter is om aan het werk te zijn dan in de in de bijstand te zitten (tot 120%) wordt in Vlaardingen, als het aan dit college ligt, weer teruggedraaid.

 

Toelichting:

Natuurlijk vindt ook de VVD dat kinderen niet het slachtoffer mogen worden van armoede in het gezin waarin ze opgroeien.

Met steun van de VVD investeert de gemeente Vlaardingen dan ook ruimhartig in het voorkomen van achterstand bij die doelgroep (4 – 18 jaar) (jeugdarmoedebeleid).

 

Zo is er o.a. de computerregeling. Maximaal 2 computers per gezin plus een internetaansluiting.

Ook is er een mooie regeling met het Cultuurfonds en Sportfonds, zodat kinderen uit de betreffende doelgroep kosteloos deel kunnen nemen aan sportieve en/of culturele activiteiten.

Al met al gaat het hier om tonnen aan euro’s in onze gemeente.

 

Inmiddels heeft de regering de zogenaamde “Kleinsma-gelden” ter beschikking gesteld ter dekking van al die de kosten rond jeugd-armoederegelingen.

Voor Vlaardingen betreft dit een structureel bedrag van 480.000 euro per jaar,

 

Stapelen van regelingen maakt werken overbodig!

Je zou toch denken dat die 480.000 euro dan wordt ingezet ter vervanging/dekking van (een deel van) het ingezette budget door de gemeente Vlaardingen.

Alleen al omdat onze gemeente financieel niet ruim in het jasje zit, zou er dan ruimte ontstaan om een deel van het armoedebudget terug te laten vloeien naar de Algemene Reserve.

Er zijn helaas echt vele andere dossiers die een financiële injectie heel goed kunnen gebruiken.

 

Maar zo denkt de wethouder er niet over.

Hij komt met een voorstel die 480.000 euro te gaan inzetten voor de doelgroep, bovenop alle bestaande regelingen.

Namelijk inzetten voor een zogenaamde “schoolpas”. Hiermede kunnen kinderen uit de doelgroep (4 – 18 jaar) per kind, voor 150 euro per jaar aan pennen en schriften aanschaffen.

De wethouder kan niks anders verzinnen.

Logisch want er wordt namelijk al heel veel gedaan aan armoedebestrijding.

 

Jan Modaal

Wanneer wij alle tegemoetkomingen bij elkaar optellen, dan is een gezin met twee kinderen in de bijstand beter af dan een gezin met twee kinderen met een modaal inkomen.

 

En dat vindt de VVD-fractie niet normaal,

 

Vele partijen in de Vlaardingse Gemeenteraad zijn van mening dat wij dit aanvullende inkomensbeleid vanuit de gemeente als goed bedoeld moeten beschouwen.

Maar onze fractie is van mening dat deze werkwijze er voor zorgt dat het voor mensen totaal onaantrekkelijk wordt gemaakt om een baan te gaan zoeken.

 

Laat de wethouder eerst op een rij zetten welke regelingen en toeslagen er beschikbaar zijn.

Dan zal zichtbaar worden dat er een zéér ruimhartig armoedebeleid in Vlaardingen van kracht is en dat de Kleinsma-gelden uitstekend ingezet kunnen worden om de bijdrage vanuit onze gemeente te ontlasten.

 

Het raadsvoorstel is overigens heel terecht niet aangenomen.

De wethouder zal met een beter voorstel moeten komen.

 

De VVD zet in ieder geval in op het structureel inzetten van de Kleinsma-gelden voor de bestaande lokale regelingen armoedebestrijding jeugd, zodat de 480.000 euro die is ingezet door de gemeente zelf, structureel terugvloeit naar onze algemene reserve.

 

Tot slot

 

De VVD-fractie gunt iedere Vlaardinger een mooie baan en vindt dat de hardwerkende Vlaardingers daar ook voor beloond moet worden!

En dat een gezin met een modaal inkomen dus zeker niet mag worden achtergesteld!

 

Vera Kalf-Müller

fractievoorzitter VVD