Armoedeval dreigt weer in Vlaardingen.

Armoedeval dreigt weer in Vlaardingen.

Werken loont niet in Vlaardingen.

 

Toch 240.000 euro voor schoolspullen, schriften en pennen

bovenop al beschikbaar budget van 1,4 miljoen armoede bestrijding

Het oorspronkelijke voorstel werd donderdag 27 juni weggestemd.

Zie (link naar vorig artikel jeugd armoedebestrijding op deze website)


De wethouder was uitermate teleurgesteld en liet de gemeenteraad weten dat het gevolg is dat de 240.000 euro teruggestort moet worden aan Staatssecretaris Klijnsma. . . . . .

 

Oei . . . daar schrok een groot deel van de Raad van.

In het weekend werd met alle macht door het CDA en VV2000/Leefbaar Vlaardingen een initiatiefvoorstel in elkaar geknutseld, dat een week later, donderdag 6 juli, werd ingediend.

Kort gezegd houdt dat voorstel in:

Bovenop alle regelingen die al bestaan in Vlaardingen de introductie van de schoolpas.

Een pas waarmede tussen de 50 en 150 euro per kind (tot 120%) besteed kan worden aan schoolspullen. . . . .schriften, pennen enz.

 

De VVD is en blijft van mening dat de 1,4 miljoen euro ( 1.400.000,-) die nu reeds structureel vanuit de gemeente ingezet wordt voor armoedebestrijding voldoende is.

Er zijn géén signalen dat er een tekort is. 

 

Maar vooral: De VVD waakt er voor dat werken blijft lonen!

 

De wethouder liet weten dat

  • het VVD-voorstel de Klijnsmagelden te gebruiken voor budgetten die we al ruimhartig inzetten voor bestrijding van armoede niet mag.

  • de Klijnsmagelden EN geoormerkt zijn en NIET ingezet mogen worden voor reeds bestaand beleid.

De VVD-fractie betwijfelt of dit correct is.

Ook deze extra financiële middelen maken namelijk onderdeel uit van de Decentralisatiegelden. Deze gelden zijn vrij besteedbaar binnen het Sociaal Domein.

(Zorg is vanuit het Rijk overgedragen aan gemeenten met een budget. De inzet van het budget is vrij te besteden.)

 

Mogelijk dat de portefeuillehouder de geuite wens van de Staatssecretaris, in overleg met de VNG, deze gelden te besteden aan jeugdarmoede, kwalificeert als een dwingende eis.

Maar dat is naar onze mening een onjuiste interpretatie.

 

Vooralsnog veronderstelt onze fractie dat de haast voortkomt uit het feit dat de uitvoering van het voorstel al gaande is en dat de schoolpassen met 50 tot 150 euro al klaar liggen.

Dus kost wat kost moet de extra regeling doorgang vinden! Het principe “maatwerk” wordt met deze regeling helaas ook losgelaten.

 

Bij welke Vlaardingse winkels de pas overigens gebruikt mag worden blijft ongewis.

Op die vraag kreeg de VVD geen antwoord.

Hebben alle Vlaardingse ondernemers die schoolspullen verkopen gelijke kansen?

 

 

Tot slot

De VVD blijft van mening dat het beschikbare budget van 1,4 miljoen euro vooralsnog voldoet.

 

Stapelen van toelagen en regelingen veroorzaakt de zo gevreesde armoedeval.

 

Vele partijen in de Vlaardingse Gemeenteraad zijn van mening dat wij dit aanvullende inkomensbeleid vanuit de gemeente als goed bedoeld moeten beschouwen.

Maar onze fractie is van mening dat deze werkwijze er voor zorgt dat het voor mensen totaal onaantrekkelijk wordt gemaakt om een baan te gaan zoeken.

 

De VVD-fractie gunt iedere Vlaardinger een mooie baan en vindt dat de hardwerkende Vlaardingers daar ook voor beloond moet worden!

En dat een gezin met een modaal inkomen dus zeker niet mag worden achtergesteld!

 

Vera Kalf-Müller
fractievoorzitter VVD