Verkiezingskoorts = Na mij de zondvloed...

Voorjaarsnota 2017.

(Bijdrage VVD 5/6 juli klik hier)

Waar de afgelopen 4 jaar felle debatten werden gevoerd over relevante dossiers, konden vele politieke partijen deze keer de verleiding niet weerstaan de a.s. gemeenteraadsverkiezingen te laten prevaleren boven de belangen van de stad.

 

Een behandeling van de Voorjaarsnota dus volop in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

 

Zowel vanuit oppositie als coalitie werd om het hardst gestreden de kiezer gunstig te stemmen.

Met name de enorme meervraag van de Stadsgehoorzaal kon rekenen op veel steun van links tot semi rechts.

 

Het “bekt” natuurlijk lekker richting kiezers om genereus te zijn richting de Stadsgehoorzaal. Een theater met een hoog gehalte aan emoties en mooie herinneringen voor vele Vlaardingers.

 

De VVD vindt het over de top om alleen de Stadsgehoorzaal zo veel te gunnen waar andere organisaties het gewoon moeten blijven doen met een zeer afgeslankt budget.

 

Staat Vlaardingen er financieel trouwens zo rooskleurig voor dat de toekenning van die meervraag verantwoord is?

Nee. De begroting ligt weer onder zware druk.

Dit College doet opnieuw een greep in de algemene reserve omdat basale zaken, zoals dienstverlening, sociale aanpak in de westwijk, en andere zaken niet betaald kunnen worden uit de begroting.

En die algemene reserve is maar nipt genoeg om te voldoen aan de minimale weerstand. (opvang risico’s).

 

Daarnaast wordt er ook nog ’s behoorlijk meer geinvesteerd dan de afgesproken max 10 miljoen per jaar.

Het College waarschuwt dan ook “dat er na hun vertrek wel zuinig aan gedaan moet worden omdat de reserves natuurlijk wel weer aangevuld moeten worden!”

Is gelijk aan : na mij de zondvloed.

 

En het blijven ook nog ’s bij voortduring ad-hoc investeringen zonder toetsing aan een actuele stadsvisie.

Nog ‘s 1,8 miljoen in de oprichting van de FIA (Food innovation Academy). Mooi initiatief maar past deze mbo-opleiding in het profiel van Vlaardingen?

Wil Vlaardingen een “food-stad” worden? Gaan we ons daarmede, lokaal, regionaal, landelijk profileren?

Of is het een lokaal speeltje van D66 op onderwijsgebied zonder de nadere toekomstperspectieven hierbij te betrekken?

 

Al jaren vraagt de VVD aandacht voor de verpaupering van onze stad, de grootschalige achterstand op onderhoud van onze wegen, pleinen, straten, riool, ophogen enz.

Jaar na jaar van tafel geveegd.

Nu de gemeenteraadsverkiezingen er aan komen wordt er opeens wèl door partijen  aandacht gevraagd voor deze wettelijke taak van de gemeente.

“Beetje” doorzichtig.

Overigens met voorstel dit niet via de begroting te financieren en door daadkrachtige keuzes te maken maar door een greep te doen uit de extra inkomsten die uit het Rijk worden verwacht.

 

De VVD is en blijft van mening dat de besteding van gemeenschapsgeld alleen te verantwoorden is via een actuele stadsvisie met een doordacht meerjareninvesteringsplan zodat (toekomstige) inwoners en ondernemers kristalhelder kunnen lezen welke koers Vlaardingen voert en wat of de stip op de horizon is.

Want zolang je geen doel voor ogen hebt is elke weg die je inslaat koersloos.

 

In november volgt de uitwerking van deze voorjaarsnota in een begroting 2018.

Wordt dus vervolgd.

 

Vera Kalf-Müller

fractievoorzitter VVD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*