COLLEGE VAN B&W HARDLEERS?

COLLEGE VAN B&W HARDLEERS?
Niets geleerd van Muskuskruid en/of HOED Hooglede?

Recent zijn wij als gemeenteraad meerdere malen geconfronteerd met projecten waarvan de voorbereiding/inspraak/burgerparticipatie de toets der kritiek niet kon doorstaan. (zoals Muskuskruid, HOED Hooglede)

Je mag er dan toch van uitgaan dat het College van B&W hier lering uit trekt.
Niets is minder waar. 

Op de agenda van de Commissie-avond van a.s. donderdag  31 augustus, staat de voorgenomen verkoop van de Globeschool geagendeerd. Raadsleden kunnen zich dan bij het College (de portefeuillehouder) uitspreken over hun goed- of afkeuring.
(wensen en bedenkingenprocedure)

Tot onze stomme verbazing ontvingen wij heden een bericht vanuit het College dat de omwonenden van de Globeschool pas op 11 september middels een informatieavond worden geinformeerd over de plannen rond deze voormalige school.

Deze voorgestelde volgorde, éérst bespreken in Commissie en daarnà pas de omwonenden informeren geeft aan dat het College van B&W van de recente ervaringen blijkbaar niets heeft geleerd.

Onze fractie heeft dan ook per omgaande aan het College laten weten dat onze fractie van mening is dat bij projecten in welke vorm dan ook uiterst zorgvuldig de verschillende trajecten moeten worden doorlopen en de volgorde der dingen nu toch echt in acht moeten worden genomen.

  •  Dit houdt in dat onze fractie van mening is dat bespreking van het voorstel Globeschool in commissieverband plaatsvindt nà de informatieavond met omwonenden.
  • De opgehaalde informatie uit een dergelijke informatieavond is voor ons als VVD essentieel en brengt raadsleden echt in positie een weloverwogen besluit te nemen over een voorstel van het College.

Het verzoek van de VVD is gehonoreerd. Het onderwerp is verwijderd van de commissie-agenda van 31 augustus a.s.

Onze fractie stelt vast dat het niet echt getuigd van willen leren van je fouten nu het College gemeend heeft opnieuw een voorgenomen project eerst in commissieverband aan de orde te stellen terwijl de omwonenden en betrokkenen nog niet (vooraf) zijn geïnformeerd.

Hoe serieus worden, als het om inspraak/burgerparticipatie gaat, de Vlaardingers/betrokkenen nu eigenlijk genomen?

 

Vera Kalf-Müller
fractievoorzitter VVD