Schoonmaken centrum Vlaardingen voor 100.000 euro?

Vlaardingen, 26 september 2017

art. 36 vragen

onderwerp: aanvullende beantwoording mondelinge vragenronde d.d. 14 september 2017  “schoonmaak binnenstad ad. 100.000 euro”


Geacht College,

Naar aanleiding van de aanvullende beantwoording van de portefeuillehouder d.d. 21 september jl. (zie hieronder) het volgende:

Uw aanvullende beantwoording op onze vragen in de Raad van 14 september jl. stelt onze fractie teleur.

Door de Raad is een substantieel bedrag ad 100.000 euro ter beschikking gesteld ten behoeve van een fikse schoonmaakbeurt van de binnenstad.

Gaten dichtmaken in de bestrating van het Veerplein heeft naar onze mening helemaal niets te maken met de broodnodige schoonmaakbeurt.


Onze fractie wil graag 

 • uitleg waarom het dichten van gaten in bestrating wordt uitgelegd als onderdeel van de schoonmaakbeurt,
  en
 • gespecificeerd weten welke kosten er gemoeid zijn met het dichten van de gaten in het Veerplein.
 • Wat te denken van de gaten in de Fransenstraat? De Waalstraat? enz enz. Wanneer zijn die gaten aan de beurt om te dichten?

Vervolgens geeft u aan dat de kauwgom op het Veerplein en de Fransenstraat wordt verwijderd en dat de bestrating "verder wordt gereinigd".

 • Onze fractie wil graag (gespecificeerd) weten welke kosten er gemoeid zijn met het verwijderen van de kauwgom op het Veerplein en de Fransenstraat en de wat de kosten zijn voor het verder reinigen van de bestrating op het Veerplein en de Fransestraat.

 • Over welke kosten gaat het dan? Welke verontreiniging wordt niet aangepakt met het verwijderen van de gigantische hoeveelheid kauwgom?
 • Onze fractie wil ook graag weten op welke termijn precies "de Westhavenplaats, Markt en tussenliggende straten" worden aangepakt.

Dergelijke werkzaamheden moeten ver van te voren worden ingepland. Al is het maar om er voor te zorgen dat het schoon te maken gebied vrij is van obstakels, zoals fietsen en/of auto's. Zo spoedig mogelijk is dan ook een te vaag begrip. Tenzij er nog niets is ingepland. Dan horen we dat graag.

Tot slot:

 • om welke tussenliggende straten gaat het precies? 
 • Welke straten maken volgens u onderdeel uit van de broodnodige schoonmaak van de binnenstad?
 • Gaat het daarbij ook om dichten van gaten? Verwijderen van kauwgom? En/of ook "verdere reiniging"? Gaarne uw toelichting.

Genereren van een budget van 100.000 euro is een substantieel bedrag.
Informatie verstrekken over Veerplein en Fransenstraat is naar onze mening onvoldoende en veel te beperkt.

Wij geven u graag de gelegenheid om uit te leggen waar dat bedrag van 100.000 euro precies aan besteed gaat worden en op welke termijn om achteraf onnodige discussies en teleurstelling bij deze en gene te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

Vera Kalf-Müller
fractievoorzitter VVD

---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: griffie <griffie@vlaardingen.nl>
Datum: 21 september 2017 om 17:45
Onderwerp: FW: Schoonmaak Binnenstad
Aan: griffie <griffie@vlaardingen.nl>
Geachte raadsleden,

Zie onderstaand bericht 

Geachte leden van de raad,

Tijdens de raadsvergadering van 14 september 2017 vroeg mevrouw Kalf van de VVD naar de planning van het schoonmaken van de binnenstad. Hieronder geef ik u die informatie.


In week 39 (25 september) worden er gaten in de bestrating van het Veerplein gedicht.
In week 40 (2 oktober) start het schoonmaakonderhoud, dat ca. 3 weken duurt. Hierbij wordt o.a. op het Veerplein en de Fransenstraat kauwgom verwijderd en de bestrating  verder gereinigd. Daarna volgen z.s.m. ook nog Westhavenplaats, Markt en tussenliggende straten.


Met vriendelijke groet,


Bert van Nieuwenhuizen


Wethouder EZ, Onderwijs & Organisatie