Interpellatiedebat Mariskwartier

Interpellatiedebat Mariskwartier

Op initiatief van ONSVlaardingen hebben7 partijen** middels een interpellatiedebat aan het College laten weten grote twijfels te hebben over de uitvoering van de actieve informatieplicht door het College richting de Gemeenteraad.

Recente dossiers, Muskuskruid en HOED Parc Hoog Leede, en inmiddels ook het bouwproject Mariskwartier leggen feilloos bloot dat in ieder geval de oppositie onvoldoende of helemaal niet op de hoogte is van afwijken van beleid door het College inclusief (verstrekkende) consequenties vanwege dat afwijken.

Heeft de Raad zitten slapen?

Of ligt het aan de manier waarop het College haar actieve informatieplicht invult?

Majeure afwijkingen inclusief mogelijke (financiele) gevolgen dienen uiteraard nadrukkelijk ter kennis te worden gebracht aan de Gemeenteraad.

De vraag hierbij is of in dit soort gevallen het informeren van de Raad, via de Openbare Besluitenlijst van B&W, zonder nadrukkelijke vermelding van eventuele (verstrekkende en/of financiele) gevolgen voldoende is.

De Raad moet immers actief in positie gesteld worden hun controlerende taak te kunnen uitvoeren.

Uit het debat bleek dat de portefeuillehouder van mening is dat de wijze waarop het College de Raad actief informeert door het College als passend wordt gekenmerkt.

De 7 indieners van het interpellatiedebat denken hier nog steeds beduidend anders over.

Vervolg:

Partijen beraden zich over vervolgstappen over het “verschil van inzicht” dat is vastgesteld in het interpellatiedebat over de uitvoering van de actieve informatieplicht van het College van B&W.

Slaapt de Raad? . . .

Of is de Raad klaarwakker, maar schort het aan de actieve informatie vanuit het College? Wordt de Raad in de voortdurende gigantische stroom van memo’s, raadsstukken, rapporten, besluiten, enz. niet actief nadrukkelijk geattendeerd door het College op het majeur afwijken van het vastgestelde beleid?

Daarnaast gaan de 7 partijen zich nu verdiepen in de nu uiteindelijk wèl verkregen enorme stroom van informatie die het College de Raad heeft doen toekomen over het Bouwproject Mariskwartier. En daarmede is de inhoud aan de orde.

Nu de conclusie van in het interpellatiedebat is dat het College van B&W van mening is dat zij hun actieve informatieplicht passend uitvoert ligt hierbij o.a. de vraag voor:

Zijn de gevolgen van het (majeur) afwijken van het beleid door het College in dossier Mariskwartier zodanig minimaal dat dit het niet nadrukkelijk informeren èn consulteren van de Raad rechtvaardigt?

(linkbijdrage interpellatiedebat. klik hier)


Wordt dus vervolgd.


** Partijen: ONSVlaardingen, VV2000/Leefbaar, AOV, SBV, VVD, GL, Fractie van Unen.