Meer (k)open op zondag mag niet?

In verband met de nog zeer kort resterende tijd, de feestmaand 2017 is in volle gang en voor vele ondernemers staan de drukke kerstdagen en jaarwisseling voor de deur, heeft de VVD-fractie vragen gesteld aan het college van B&W.

Gebleken is namelijk dat een supermarkt gevestigd op het Veerplein in Vlaardingen een verzoek heeft ingediend voor een éénmalige verruiming van de openingstijd op ZONDAG 24 DECEMBER 2017.

Eenzelfde verzoek heeft de VVD fractie recent ontvangen van een supermarkt in winkelcentrum De Loper.


Men heeft slechts een verruiming van slechts 2 uur gevraagd !!!
Namelijk van 10.00-18.00 uur i.p.v. de normale openingstijd van 12.00-18.00 uur. E.e.a. wordt mede ingegeven om enige spreiding van de klandizie te bewerkstelligen. Het betreft namelijk de zondag voor Kerst.
De dag dat vele Vlaardingers nog hun (laatste) kerstboodschappen zullen gaan doen.
Uit de berichten maken wij op dat voor die éénmalige verruiming van 2 uur geen politiek draagvlak zou bestaan?


Voor zover onze informatie strekt is dit incidentele verzoek nimmer in de Raad besproken dan wel een besluit over genomen.

Om onnodige frustratie te voorkomen en de ondernemers met een kleine eenmalige aanpassing tevreden te stellen heeft de fractie van de VVD het College verzocht om aan het eenmalige verzoek ruimhartig tegemoet te komen.

Wellicht dat het nóg beter kan door ook op zondag 31 december dezelfde verruiming van 2 uur toe te staan.

Met het inwilligen van het verzoek is het speelveld voor de betreffende
ondernemers op beide zondagen in MVS-verband gelijk en toont de gemeente Vlaardingen zich van zijn goede kant om de Vlaardingse ondernemers tegemoet te komen ipv achter te stellen.


De fractie van de VVD heeft het College van B&W verzocht om op zo kort mogelijke termijn het betreffende verzoek in te willigen of aan te geven wat er nodig is om die verruiming op korte termijn alsnog te effectueren.


Vera Kalf-Müller
fractievoorzitter VVD