To Do Lijst

Politici staan vaak te boek als praters. Maar voor ons gaat politiek vooral over doen. Met elkaar bespreken wat er beter moet en daar vervolgens mee aan de slag gaan. Dingen voor elkaar krijgen. Dat doen onze collega's Mark Rutte en Klaas Dijkhoff in Den Haag op het Binnenhof en dat doen wij Vlaardingse VVD'ers hier bij ons in de stad.

Daarom gaan uw buurt langs de deuren om te bespreken wat er beter moet, om daar in de gemeenteraad mee aan de slag te gaan. In deze gesprekken aan de deur, maken we samen met onze buurtgenoten voor elke wijk een to do-lijst. Het doel: voor elke wijk een lijst met concrete verbeterpunten die we de komende jaren voor elkaar willen krijgen.

Op die lijsten komen grotere problemen, te hoge woonlasten, te veel werkloosheid of te veel criminaliteit. Maar ook kleinere ergernissen of obstakels. Zoals slechte straatverlichting, afval dat in sommige buurten rondslingert of scholen waar te hard wordt gereden. We willen het allemaal weten en op onze to do-lijsten zetten.

Want dit is hoe we onze gave stad voor iedereen nóg gaver maken: met elkaar bespreken wat er beter moet en daar gaan we vervolgens optimistisch en nuchter mee aan de slag.

Heb je ons gemist in jouw wijk? Vul de to-dolijst aan op deze website zodat wij weten waar wij na de verkiezingen mee aan de slag moeten gaan. 

GEWOON DOEN.