Vertrek Vera Kalf-Müller en Nol Kloosterman

Mevrouw Vera Kalf-Müller en de heer Nol Kloosterman hebben via de media laten weten per direct uit de VVD-fractie te stappen en als eigen partij door te gaan tot aan de verkiezingen.

We zijn als afdeling een democratisch proces doorgegaan waarbij ieder lid een stem heeft gehad. De lijst en daarmee de nieuwe koers van de VVD is door de ledenvergadering unaniem vastgesteld.

Het bestuur van de VVD Vlaardingen betreurt dat mevrouw Kalf-Müller en de heer Kloosterman zich niet kunnen vinden in de lijst en de nieuwe koers van de VVD. Dat beiden nu besluiten het boek definitief te sluiten en afscheid nemen van de VVD is spijtig.

Het VVD team dat klaar staat om na de verkiezingen de raad in te gaan, kijkt met veel optimisme naar de toekomst. Vlaardingen is een ongelooflijk gave stad met enorm veel kansen. Die kansen willen zij als VVD aangrijpen om Vlaardingen nog mooier te maken.