Hoofdbestuur VVD royeert afgesplitste raadslid Vera Kalf-Müller

Het bestuur deelt u het volgende mede:  

Op 3 januari hadden mevrouw Kalf-Müller en de heer Kloosterman via de media laten weten per direct uit de VVD-fractie te stappen en als eigen partij door te gaan tot aan de verkiezingen.

Nol Kloosterman heeft zelf zijn lidmaatschap opgezegd en is overgestapt naar de Ouderenpartij, de AOV.

Vera Kalf-Müller is op 16 januari 2018 geroyeerd door het hoofdbestuur van de VVD.  Beiden weigeren de zetel af te staan.