Zorgen om de leegstaande gebouwen

De afgelopen weken kloppen steeds meer bewoners uit de buurt van de oude brandweerkazerne aan de Hoflaan en de Jan Ligthartschool aan het Plein-Emaus bij ons aan. Zij maken zich zorgen om beide gebouwen die al geruime tijd leeg staan en dicht getimmerd zijn. Voor beide gebouwen zijn plannen, maar de uitvoering hiervan laat flink op zich wachten waardoor het aanzicht er niet beter op wordt.

De Vlaardingse VVD deelt de zorgen van de omwonenden. De verloedering en dichtgetimmerde ramen hebben een aantrekkende werking op overlastgevers en kleine criminaliteit. Hierbij refereert de Vlaardingse VVD aan de Broken-window theorie die in de jaren ’80 ontwikkeld is door de Amerikaanse wetenschapper George Kelling.

Voor de Vlaardingse VVD geldt dat de openbare ruimte schoon, heel en veilig moet zijn. Daar betalen onze inwoners belasting voor en daar moet de gemeente dan ook voor zorgen. Leegstaande panden zoals de oude brandweerkazerne aan de Hoflaan en de Jan Ligthartschool aan het Plein-Emaus dragen hier niet aan bij. Richting de verkiezingen op 21 maart, maar zeker ook daarna, zal de Vlaardingse VVD zich hard maken voor een snellere ontwikkeling van dergelijke gebouwen en een beter onderhoud van de openbare ruimte. Leegstand aanpakken? GEWOON DOEN. 


De Broken-windows theorie van de Amerikaanse politiewetenschapper George Kelling staat centraal bij stadsproblematiek. Volgens deze theorie vormen tekenen van wanorde en buurtverval, zoals vervuiling, leegstand en straatoverlast, het startpunt van een verloederingsproces. Dat uiteindelijk ook bepaalde vormen van (ernstige) criminaliteit uitlokt. Door deze ‘symbolen van wanorde’ vroegtijdig en consequent aan te pakken, kan zo’n neerwaartse spiraal in buurten en wijken voorkomen of doorbroken worden.