Een nieuwe wegsleepverordening!

Afgelopen donderdag (5 juli) presenteerde onze wethouder Bart Bikkers een nieuwe wegsleepverordening. Met de nieuwe verordening wordt er onder andere voor gezorgd dat de kosten bij het wegslepen volledig op de overtreder verhaald kunnen worden.

Onze woordvoerder mobiliteit, Leonie, sprak namens de Vlaardingse VVD over dit voorstel. "Het is belangrijk dat de kosten die bij het wegslepen gemaakt worden, verhaald kunnen worden op de veroorzaker." Het raadsvoorstel werd unaniem aangenomen!