"Uit de politieke donderdag, 20 september 2018"

Nieuws uit de Politieke donderdag, 20 september 2018

Uit de Politieke donderdag van 20 september 2018 – Het Raadsprogramma-

In de beeldvormende raadskamer werd het raadsprogramma voor de komende 4 jaar besproken. Een aantal partijen hielden een pleidooi om voor de vaststelling van het raadsprogramma de inwoners van Vlaardingen via inspraak hun mening te vragen over de prioritering. De VVD vindt dat de gemeenteraad het raadsprogramma eerst zelf moet vaststellen en vervolgens per onderwerp de inwoners laten inspreken. Op die wijze kan direct over de inhoud van de onderwerpen worden gesproken en is ook de samenhang met andere onderwerpen veel overzichtelijker. Een meerderheid van de gemeenteraad is het daar mee eens. Na vaststelling van het raadsprogramma kan het college en de gemeenteraad meteen aan de slag. Als het aan de VVD ligt, wordt het raadsprogramma op de eerstvolgende raadsvergadering op 4 oktober vastgesteld.

Fractie VVD, Kees Rijke