"Uit de Politieke donderdag, 4 oktober 2018"

Nieuws uit de Politieke donderdag van 4 oktober 2018

Het Raadsprogramma kan van start. Na een lange periode van voorbereiding is er in de raadsvergadering van 4 oktober 2018 een besluit over het Raadsprogramma genomen en is het vastgesteld.

Onze VVD-fractievoorzitter Kees Rijke sprak tijdens de raadsvergadering: "Bij ieder onderwerp dat belangrijk is voor de stad, praten onze inwoners mee.  Het is tijd voor echte inspraak over concrete zaken die er ook echt toe doen."

Verder vertelde fractievoorzitter Kees dat het Raadsprogramma een blijvend levend document is waarin aanpassingen gedaan kunnen worden indien ontwikkelingen in Vlaardingen daar om vragen. Ten slotte bedankte Kees de ambtelijke organisatie voor het vele werk wat door hen is verzet.