"Uit de Politieke donderdag, 18 oktober 2018"

Nieuws uit de Politieke donderdag van 18 oktober 2018

Op 18 oktober stroomde het raadhuis weer vol met bezorgde inwoners die hun zorgen en onrust over woonoverlast en huisvesting van arbeidsmigranten wilden delen met de raad. Ook de VVD heeft hier kennis van genomen.

Daarnaast stonden diverse andere punten op de agenda voor de politieke donderdag van de raad, zoals de stand van zaken aanleg Blankenburgverbinding en verbreding A20, regionale woonvisie en het subsidieverzoek van Museum Vlaardingen. De raad werd verder bijgepraat over de verwachte extra kosten voor onder andere jeugdhulp en over de begroting voor de veiligheidsregio. Al met al een drukke agenda dus. In november worden de diverse onderwerpen voor besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Over huisvesting arbeidsmigranten en Museum Vlaardingen zal nog veel discussie worden gevoerd. Ook door de VVD, want het zijn geen kleine of eenvoudige beslissingen die genomen moeten worden.