De Vlaardingse VVD pleit voor concrete aanpak woonoverlast!

De Vlaardingse VVD wil een 'regisseur woonoverlast'

Het aanpakken van woonoverlast was een van de speerpunten uit de campagne van de VVD. Tijdens de verkiezingscampagne heeft de Vlaardingse VVD al aangegeven een regisseur woonoverlast aan te willen stellen. (Zie ook het bericht van afgelopen februari https://vlaardingen.vvd.nl/…/de-vlaardingse-vvd-wil-een-ein… ) Voor deze regisseur lijkt nu geld te zijn.

Voor de verkiezingen hebben wij uit gesprekken met inwoners vernomen dat woonoverlast een gigantisch probleem in Vlaardingen is. Tijdens de begrotingsbehandeling zal de Vlaardingse VVD pleiten een bedrag te reserveren om een regisseur woonoverlast aan te stellen zodat woonoverlast kan worden teruggedrongen.


Sinds juli 2017 is de wet aanpak woonoverlast van kracht, beter bekend als 'de aso wet'. Dit is een initiatiefwet van de landelijke VVD. Door de aso wet hebben gemeenten meer mogelijkheden om op te treden tegen woonoverlast. 

De regisseur woonoverlast zal dossiers opbouwen en fungeren als spin in het web om instanties aan elkaar te verbinden. Alleen wanneer er een dossier opgebouwd is kan er ook daadkrachtig door de burgemeester opgetreden worden middels de aso wet.