"Uit de Politieke donderdag, 1 november 2018"

Uit de Politieke donderdag (die werd voortgezet op vrijdag), 1 november

De politieke donderdag werd voortgezet op vrijdag.

Donderdag 1 november kwam de gemeenteraad bij elkaar. Op de agenda stond de (meerjaren) begroting 2019-2022 van Vlaardingen. De gemeenteraad had uiteindelijk 2 oordeelsvormende avonden nodig om de begroting te bespreken.

Met het raadsprogramma is er een nieuwe werkwijze geïntroduceerd in de gemeenteraad. Donderdag discussieerde de raad over hoe de verhoudingen tussen de raad en het college nu eigenlijk liggen. Onderwerp van discussie was onder andere van wie de begroting nu eigenlijk is en wanneer het college aan het werk gaat.

Zo kwam er een (concept) amendement van D66 waarin het college wordt opgedragen per direct verantwoordelijkheid te nemen voor het goed en daadkrachtig besturen van Vlaardingen. De Vlaardingse VVD vindt dit nogal aanmatigend omdat bij het raadsprogramma deze afspraken al zijn gemaakt. Met enige aanpassingen kunnen wij wellicht nog akkoord gaan. Vrijdagavond werd verder constructief gesproken over de in te dienen moties en amendementen.

De VVD zal 2 amendementen indienen tijdens de besluitvormende vergadering over de meerjarenbegroting. Een voor de aanstelling van een woonregisseur om de woonoverlast in een aantal wijken te bestrijden. Daarnaast zal de Vlaardingse VVD een amendement indienen voor de verhoging van de subsidie voor de Stichting Nationale Gedenkdagen ter viering van een fijne en vooral veilige Koningsdag 2019.