De meerjarenbegroting van Vlaardingen

Vanavond, 8 november, besluit de gemeenteraad over de meerjarenbegroting van Vlaardingen. Hieronder vindt u de bijdrage van de Vlaardingse VVD.

DE BASIS OP ORDE. GEWOON DOEN.

De komende jaren is er weinig financiële ruimte om in de stad te investeren. Zuinigheid is noodzakelijk. Toch is het nodig om een aantal zaken op orde te krijgen in Vlaardingen. De VVD heeft vele wijken bezocht en naast gave reacties over onze stad, ook klachten gehoord. Deze opmerkingen gebruiken wij om onze inbreng voor de begroting te bepalen. Wij willen Vlaardingen door de begroting vooral nóg mooier maken.

Betere buitenruimte.

Het openbaar gebied is slecht onderhouden, verzakt en vuil. Ook is er veel wateroverlast. Wij willen dat straten en pleinen versneld worden opgehoogd en heringericht. De riolering moet behoorlijk functioneren. Wij hebben om een duidelijke planning gevraagd.

Aan het werk!

De komende jaren zal wederom veel geld nodig zijn voor inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben. Er moet wel duidelijkheid komen over de doelmatigheid van alle armoederegelingen. De sociale voorzieningen in de stad zijn vooral gericht op inkomensondersteuning, maar te weinig op toeleiding naar werk. Dat moet veranderen.

Ruim je uitstoot op

Vlaardingen staat voor een forse duurzaamheidsopgave. Gasloze woningen moeten worden gebouwd, de CO-2 uitstoot moet omlaag en de gemeentelijke accommodaties moeten duurzamer worden. Wij willen dat Vlaardingen hier een flinke inzet op pleegt. In de begroting zijn daarvoor middelen gereserveerd.

Leefbare Marathonweg

Wij willen dat er een goede oplossing komt voor de Marathonweg. Welk plan er ook  wordt gekozen: het moet een leefbare omgeving worden. Vlaardingers moeten wel vlot van A naar B kunnen blijven gaan.

Fijn en betaalbaar wonen

Wij willen dat er in deze raadsperiode meer koopwoningen worden gebouwd voor starters en hogere inkomens. Daarnaast moet woonoverlast keihard worden aangepakt. Dit willen wij bereiken door een regisseur woonoverlast aan te stellen.