"Uit de Politieke donderdag, 8 november 2018"

De meerjarenbegroting is vastgesteld!

De meerjarenbegroting is vastgesteld!


Vrijdagnacht werd na 2 avonden vergaderen de meerjaren begroting door een meerderheid van 22 voor en 13 stemmen tegen door de gemeenteraad aangenomen. Tot op het laatste moment werden amendementen ingediend. Van de in totaal 22 amendementen zijn er 15 aangenomen. Merkwaardig toch dat een aantal partijen waarvaan veel amendementen zijn aangenomen dan toch tegen de begroting stemmen.

De VVD heeft 2 amendementen ingediend. Wij zijn blij om te melden dat ons  amendement waarin wij pleiten voor een regisseur woonoverlast met grote meerderheid is aangenomen. De woonregisseur zal fungeren als spin in het web om de instanties die gaan over woonoverlast, verbinden. Deze instanties zijn de verschillende wooncorporaties, politie, handhaving en de wijkteams. De regisseur zal adviezen geven over bestuurlijke maatregelen tegen woonoverlast. 

Het amendement voor de verhoging van de subsidie aan de organisatie van Koningsdag heeft het helaas niet gehaald. Zij moeten nu de gevraagde verhoging via een normale subsidieaanvraag indienen. 

Het amendement waar werd gepleit voor een extra bijdrage aan het Museum, mits voldaan aan een aantal eisen, heeft ondanks steun van de VVD geen meerderheid gekregen in de raad. De betrokken wethouder, Bart de Leede, komt binnenkort met een raadsvoorstel hoe verder.

Het door de VVD gesteunde amendement voor een bijdrage voor de nieuwbouw van de Scouting heeft het wel gehaald. De Scouting kan de nieuwbouwplannen aan de Vlaardingse Vaart nu realiseren. Wij wensen ze veel succes.

Namens de fractie,


Kees Rijke, fractievoorzitter VVD Vlaardingen