"Uit de Politieke donderdag, 22 november 2018"

https://www.flickr.com/photos/150161121@N07/34760317433/in/album-72157682476786252/

Een volle agenda in de Raadskamers!

Op donderdag 22 november was de Vlaardingse gemeenteraad weer gewoon aan het werk. Tijdens de politieke donderdag stonden diverse thema's op het programma. De raad is bijgepraat over Stroomopwaarts, waarbij fractievoorzitter Kees Rijke de directeur aan de tand voelde over concurrentie met het lokale bedrijfsleven. 

Vervolgens boog de raad zich in over het initiatiefvoorstel van AOV over de urgentieverklaringen voor de huisvesting van statushouders. De komende weken zal de Vlaardingse VVD tot een standpunt komen. Verder stond het bod dat het College in regio-verband in wil brengen over de regionale woningbouwopgave op de raadsagenda.

Ook het actieplan Mobiliteit is zover dat deze in de raad ter besluitvorming voorgelegd kan worden. Mogelijk dat diverse partijen nog moties of amendementen voorbereiden. De VVD fractie is tevreden met het actieplan. Daarna kan voor de aanpak van de Marathonweg een concreet plan opgesteld worden zodat gewerkt kan worden aan concrete oplossingen. Daar zet de Vlaardingse VVD dan ook vol op in!

Tenslotte is met de burgemeester gesproken over het aanstellen van een externe adviseur die de raad moet adviseren over de bestuurskracht van de Raad en hoe het beter zou kunnen. 

Al met al zijn een hoop onderwerpen behandeld en een stap verder gebracht. De VVD-fractie heeft er dan ook alle vertrouwen in dat het besturen van de stad ook in deze voor de raad roerige tijden, gewoon doorgaat.