De Vlaardingse VVD vraagt om aandacht voor het MKB!

De VVD stelt schriftelijke vragen over de introductie van de MKB-toets in Vlaardingen.

De Vlaardingse VVD heeft het College gevraagd om de invoering van een MKB-toets. Het doel van deze toets is om met lokale ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in gesprek te gaan over nieuw beleid, wat dit voor hen betekent en met name over 'hoe het voor hen makkelijker en sneller kan'.  Landelijk hebben de Kamer en het kabinet hun verantwoordelijkheid op dit punt gepakt.

Het voorstel is om met testpanels van representatieve ondernemers kritisch te kijken naar beoogde nieuwe regelgeving. Het stimuleren van ondernemerschap is voor onze gemeente zeer belangrijk. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente.

In Vlaardingen horen we geregeld uitingen van onze ondernemers ‘dat de gemeente weer eens wat verzonnen heeft’ en dat het allemaal wel wat makkelijker en eenvoudiger kan. Zeker nu we aan de slag willen met onze binnenstad en ons economisch beleid is het tijd om ‘think small first’ om te zetten in ‘act small first’. 


Naar aanleiding hiervan zijn de volgende vragen gesteld:

1) Is het College op de hoogte van de plannen van het Kabinet met het invoeren van een MKB-toets ?

2) Is het College het met de VVD-fractie eens, dat het nu tijd is om ook als gemeente bij het opstellen van wet- en regelgeving de MKB-ondernemer als uitgangspunt te nemen ?

3) Ziet het College mogelijkheden om dit ook binnen onze gemeente snel op te pakken ?