Veiligheid

Onze standpunten over veiligheid

Vlaardingen, waar je je veilig voelt

Politie, brandweer en ambulances zijn 7 dagen per week 24 uur per dag beschikbaar en moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente de diensten komen

- Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. Wij juichen initiatieven als buurt Whatsapp-groepen toe.

-  Om het gevoel van veiligheid, de zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit nog verder te vergroten, zetten wij in op uitbreiding van de lichtblauwe brigade (Toezicht en Handhaving).

- Horeca-ondernemers en de gemeente werken nauw samen om camera toezicht beter te benutten.

- Wij verwachten dat de gemeente drugsdealers hard aanpakt. De burgemeester moet de bevoegdheden gebruiken om drugspanden te sluiten.


Vlaardingen, waar criminelen hard worden aangepakt

We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Hufters pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten. De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets extra’s aan toe. De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. 

- Wij vinden het normaal dat schade en de kosten van handhaving worden verhaald op diegenen die dit veroorzaken. Eigenaren van honden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van bijtincidenten.

- Wij vinden het belangrijk dat de burgemeester en de politie alle nodige instrumenten kunnen gebruiken om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. Wij vinden dat de burgemeester daarvoor actief gebruik moet maken van de bevoegdheden en mogelijkheden om de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden.