Wonen

Onze standpunten over wonen

Vlaardingen, waar je goed en betaalbaar kunt wonen

Thuis is de plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen. 

- Wij zijn voor het verlagen van de belasting op eigen woningbezit (OZB). 

- Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving. Wij willen dat er voldoende koopwoningen zijn voor starters en dat er kavels zijn voor mensen waar ze een eigen huis kunnen bouwen.

- Wij willen dat de gemeente in samenwerking met de politie en justitie verloederde plekken en woningen aanpakt. Hierbij hoort het tegengaan van illegaliteit, illegale bewoning, kraken en overlast gevende panden.

- Wijken en nieuwe bouwlocaties kunnen niet alleen eenzijdig bestaan uit sociale huurwoningen. Wij willen een gevarieerd woningaanbod om de doorstroming binnen de woningvoorraad van Vlaardingen te bevorderen.

-  Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. De gemeente spreekt woningcorporaties aan op scheefwonen en het actief stimuleren van doorstromen.

- Wij vinden dat de huisvesting van arbeidsmigranten het beste geconcentreerd plaats kan vinden. De leefbaarheid in de wijken mag hierbij niet in het geding komen.