Lokale lasten

Onze standpunten over lokale lasten

Vlaardingen, voor minder en lagere lokale lasten

Wij zijn voor minder en lagere lasten voor inwoners en ondernemingen. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door hardwerkende Vlaardingers verdiend. Wij vinden het  belangrijk dat lokale lasten niet worden verhoogd om tegenvallende gemeentelijke uitgaven te dekken. 

- Wij zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen.

- Wij zijn voor het verlagen van de belasting op eigen woningbezit (OZB).

- Wij vinden dat toeristenbelasting opleggen aan bezoekers alleen gerechtvaardigd is, als deze daadwerkelijk wordt gebruikt voor de instandhouding en verbetering van de faciliteiten waar deze bezoekers gebruik van maken.